BENGEZ MILJENKO

Bengez Miljenko

"Gitara"

ulje na platnu, 60x50cm

P R O D A N O

Bengez Miljenko

"Pencil Factory"

ulje na platnu, 60x50cm

P R O D A N O

Bengez Miljenko

"Venezia"

ulje na platnu, 70x40 cm

Bengez Miljenko

"Cinque terra"

ulje na platnu, 100x70 cm

Bengez Miljenko

"Barca e pallone"

grafika, 80x70 cm

Bengez Miljenko

"Scorcio di mare"

grafika, 50x60 cm

 
BIOGRAFIJA

Rođen je 1954. g. u Zagrebu. Slikarstvom se počinje baviti 80-ih godina. Od 1984 do 1989.g. suradnik je u ateljeu prof. Vilima Svečnjaka. Prvi puta samostalno izlaže u Ljubljani 1987.g. u "Klubu kulturnih i znanstvenih radnika". Od 1990.g. boravi u Firenzi u Campo del restauro "Lorenzo de Medici" i kod prof. Leonarda Passeri-a izučava restauriranje slika štafelajnog slikarstva.

Po završetku školovanja odlazi u New York i počinje suradnju s galerijom "S.E. Feinman Fine Arts". U New Yorku boravi do 1995g. i naizmjenično izlaže u SAD-u, Italiji i Hrvatskoj. Od 1997 surađuje sa milanskom galerijom "L Incesione" koja mu nakon brojnih izdanja grafičkih listova, 2001.g. tiska monografiju pod naslovom "Bengez". Od 2001.g. galerija "Free Art" organizira samostalne izložbe Miljenka Bengeza diljem Italije kojima ga afirmira i na talijanskoj likovnoj sceni.

Do danas, Miljenko Bengez izlagao je na preko pedesetak samostalnih i brojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj, Europi, SAD-u. Od 1994.g. član je HDLU-a.