RUBIDO DALIBOR

Rubido Dalibor

"Stanje duha-State of mind"

ulje na platnu, 50x60 cm

Rubido Dalibor

"Jutro u polju"

ulje na platnu, 50x60 cm

Rubido Dalibor

"Šuma"

ulje na platnu, 20x60 cm

Rubido Dalibor

"Kroz šumu"

ulje na platnu, 30x40 cm

Rubido Dalibor

"State of mind II"

ulje na platnu, 30x50 cm

Rubido Dalibor

"Zimska noć"

ulje na platnu, 40x40 cm

Rubido Dalibor

"Plaža"

ulje na platnu, 30x24 cm

Rubido Dalibor

"Podmorje"

ulje na platnu, 40x50 cm

Rubido Dalibor

"Podmorje II"

ulje na platnu, 50x60 cm

Rubido Dalibor

"Zima"

ulje na platnu, 40x50 cm

 
BIOGRAFIJA

Dalibor Rubido je rođen u Sisku 1971.godine. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Zagrebu 1994.godine, te je iste godine nagrađen kao najbolji diplomant slikarstva. Sudjelovao je na više likovnih kolonija na Plitvičkim jezerima, te na likovnoj koloniji u Malinskoj na otoku Krku 2004.godine. U mladosti je bio veslač, aktivni sportaš. Kasnije zbog preokupiranosti slikanjem prestaje s veslanjem, ali još uvijek prisutnu ljubav prema vodi kompenzira kroz ronjenje na dah. Općenito ljubav prema vodi koristi kao likovni izražaj. Bavi se izradom unikatnog namještaja, kiparstvom i keramikom.