Berber Mersad

Berber Mersad, “Djevojka”

Berber Mersad, "Djevojka", kombinirana tehnika, 35,5X49cm

Berber Mersad, “Djevojka i konj”

Berber Mersad, "Djevojka i konj", kombinirana tehnika, 58,5X80cm