Berber Mersad

Berber Mersad, “Djevojka”

Berber Mersad, "Djevojka", kombinirana tehnika, 35,5X49cm