Novak Petroševski Sašo

Novak Petroševski Sašo “Morski grad”

ulje na platnu,50x60 cm, bijeli okvir

Novak Petroševski Sašo “Morski grad”

ulje na platnu,50x60 cm

Novak Petroševski Sašo “Morski grad” P R O D A N O

ulje na platnu,50x60 cm

Novak Petroševski Sašo “Morski gradić”

ulje na platnu,30 X 30 cm