Sandra Župančić

Sandra Župančić – Čestitke za diplome

Diplomske čestitke - kombinirana tehnika

Sandra Župančić – Čestitke za vjenčanja i godišnjice

Vjenčanja i godišnjice - kombinirana tehnika

Sandra Župančić – Čestitke za krštenje, prve pričesti i krizme

Krštenje, pričesti i krizme kombinirana tehnika

Sandra Župančić – Čestitke za rođenje

Rođenje djeteta kombinirana tehnika

Sandra Župančić – čestitke “novčanici”

Novčanici za vjenčanje kombinirana tehnika