Slike

Vodopija Marijana – “Panorama mala” I

kombinirana tehnika, drvo-akril, 56x33 cm

Vodopija Marijana – “Panorama velika”

kombinirana tehnika, drvo-akril, 66x53 cm

Vodopija Marijana – “Par u okviru” P R O D A N O

kombinirana tehnika, drvo-akril, 24x36 cm

Vodopija Marijana – “Par bez okvira” P R O D A N O

kombinirana tehnika, drvo-akril, 13x29 cm

Vodopija Marijana – “Noć”

kombinirana tehnika, drvo-akril, 31x31 cm

Vodopija Marijana – “Dan”

kombinirana tehnika, drvo-akril, 31x31 cm

Vodopija Marijana – “Panorama mala”II

kombinirana tehnika, drvo-akril, 26x33 cm

Vodopija Marijana – “Zagorje-krajolik”

kombinirana tehnika, drvo-akril, 28x30 cm

Vodopija Marijana – “Naplavina” P R O D A N O

kombinirana tehnika, drvo-akril, 45x23 cm

Vodopija Marijana – “Brod na žici” P R O D A N O

kombinirana tehnika, drvo-akril, 26x18 cm

Vodopija Marijana – “Brod u okviru”

kombinirana tehnika, drvo-akril, 33x33 cm

Bakter Ante – “SPLIT”

Ulje na platnu, 60x90 cm

Bakter Ante – “Pejsaž”

Ulje na platnu, 60x150 cm

Bakter Ante – “Regata II”

Ulje na platnu, 30x40 cm

Polančec Darko – “Ribice”

kombinirana tehnika 11x19 cm sa okvirom 23x31 cm

Novak Petroševski Sašo “Morski grad” P R O D A N O

ulje na platnu,50x60 cm

Novak Petroševski Sašo “Morski gradić”

ulje na platnu,30 X 30 cm