Slike

Pribanić Željko “Pejsaž”

Pribanić Željko "Pejsaž" akvarel, 30x43cm

Pribanić Željko “Uz mol”

Pribanić Željko "Uz mol" akvarel, 30x43cm

Pribanić Željko “Katarinin trg”

Pribanić Željko "Katarinin trg" akvarel, 30x43cm

Pribanić Željko “Zrinjevac”

Pribanić Željko "Zrinjevac" akvarel, 30x43cm

Horvath Nevenko – “Šifra”

kombinirana tehnika, 12x15cm

Horvath Nevenko – “Cvijet”

kombinirana tehnika, 35x30cm

Horvath Nevenko – “Isus”

kombinirana tehnika, 35x30cm

Horvath Nevenko – “Zlatne ribice”

kombinirana tehnika, 15x12cm

Horvath Nevenko – “Zlatne ribice”

kombinirana tehnika, 15x12cm

Horvath Nevenko – “Akt”

kombinirana tehnika, 25x20cm

Horvath Nevenko – “Spirale”

kombinirana tehnika, 60x20cm

Horvath Nevenko – “Kod”

kombinirana tehnika, 12x15cm

Horvath Nevenko – “Akt”

kombinirana tehnika, 40x30cm

Horvath Nevenko – “Ribice”

kombinirana tehnika, 15x12cm

Rubido Dalibor “Plaža”

"ulje na platnu, 40x60 cm

Rubido Dalibor “Šumski put”

ulje na platnu, 50x20 cm

Berber Mersad, “Djevojka”

Berber Mersad, "Djevojka", kombinirana tehnika, 35,5X49cm

Hrvoje Marko Peruzović, “Šuma II”

Hrvoje Marko Peruzović, "Šuma II", akrilik na ploči, 16x30cm

Hrvoje Marko Peruzović, “Maslina”

Hrvoje Marko Peruzović, "Maslina", akrilik na platnu, 60x40cm